Privacy en cookiebeleid

Eric van Oss privé gitaarschool, gevestigd aan Raaphoeve 3 5708 SM Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Eric van Oss, Raaphoeve 3, 5708 SM Helmond, 0492-550190

Eric van Oss is de functionaris gegevensbescherming van Eric van Oss privé gitaarschool. Hij is te bereiken via info@ericvanoss.nl of telefonisch onder 0492-550190.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Eric van Oss privé gitaarschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • voortgang van de ontwikkelingen op muzikaal gebied

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eric van Oss privé gitaarschool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 18 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ericvanoss.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eric van Oss privé gitaarschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief  2x per jaar via e-mail.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Eric van Oss privé gitaarschool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eric van Oss privé gitaarschool) tussen zit.

Eric van Oss privé gitaarschool gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Acces: alle persoonsgegevens zoals eerder vermeldt
 • Excel: tbv betalingscontrole
 • Snelstart: tbv boekhouding en dubbele betalingscontrole (in eigen beheer)
 • Outlook: voor e-mail adressen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eric van Oss privé gitaarschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: 3 jaar na het stoppen van de lessen. Grondslag voor het verzamelen van deze gegevens: voor verzenden  van de nieuwsbrief of om deel te nemen aan activiteiten van de school (bijv. het ensemble).

Delen van persoonsgegevens met derden

Eric van Oss privé gitaarschool verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eric van Oss privé gitaarschool gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de website en sociale media

Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Het beschikbaar stellen van beeld- en/of geluidmateriaal ten behoeve van de website en/of sociale media.
 • Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de cursist en/of ouders bij minderjarige (onder de 18 jaar)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eric van Oss privé gitaarschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ericvanoss.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Eric van Oss privé gitaarschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Eric van Oss privé gitaarschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ericvanoss.nl.

Eric van Oss privé gitaarschool heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:  

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Safe online L van Ziggo

Foto’s

Alvorens een foto op de website van Eric van Oss te plaatsen, waarbij de personen duidelijk herkenbaar zijn, vraag ik toestemming voor publicatie.

Proeflessen

Voor nieuwe leerlingen wordt gewerkt met een proeftijd van 6 lessen. In deze 6 lessen kun je kennis maken met de gitaar en een lesmethode.

Waar ben ik te vinden?

Raaphoeve 3
5708 SM Helmond
Telefoon: 0492-550190

Vragen of opmerkingen?

Via het contactformulier op de contactpagina kun je contact met mij opnemen.

© Copyright 2023. Eric van Oss | Website realisatie ZazouTotaal.nl | Privacybeleid

Deze website maakt alleen gebruik van anonieme functionele cookies.

Facebook
YouTube
Instagram